A pi (π) – avagy törekedni a tökéletesre…

Pi tetoválások

3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679…

A Pi egy matematikában és fizikában használt valós szám. Mi több, irracionális, sőt azon belül transzcendens szám. (Aki ezt nagyobb mélységben szeretné körbejárni, az bátran fusson neki:)

Pi generátor: http://matek.com/szamok/pi-szam

Jele a görög π betű, amit William Jones használt először 1707-ben, de Leonhard Euler által lett közismert 1737-ben.
Másképp Ludolph-féle számnak is nevezik, a német matematikus Ludolph van Ceulen tiszteletére, aki próbálta minél pontosabban meghatározni.

Már Arkhimédész is bebizonyította, hogy a kör kerületének és átmérőjének aránya ugyanannyi, mint területének és sugara négyzetének az aránya. Ugyan nem hívta Pi-nek, de viszonylag (3 + 10/71 (kb. 3,1408) és 3 + 1/7 (kb. 3,1429) pontosan meghatározta.

Leginkább elterjedt gyakorlati alkalmazása a kör kerületének és területének kiszámítása (ha egy kör sugara 1, akkor a fél kerülete Pi).

A pí (Π π) a görög ábécé tizenhatodik betűje, a p betű és hang. betű a „περίμετρος” (perimetrosz, azaz kerület) szót rövidíti.

Filmajánló:

Pi – amerikai sci-fi, 81 perc, 1998
A matematikus zseni Max Cohen a tőzsde káoszát próbálja megfejteni, akár az életét is feláldozva.

Pi élete – amerikai fantasy, 127 perc, 2012
Ugyan a filmnek semmi köze nincs a Pi-hez, de mindenképp érdemes megnézni, amiről a négy Oscar-díj is tanúskodik.