A liliom

A liliom az ártatlanság és a tisztaság általánossá vált szimbóluma, de emellett az egységet, a reményt, a halandóságot, a könyörületességet, a fenséget és a termékenységet is jelképezi.

A virág erős, andalító illata furcsa ellentétben áll egyszerű, hamvas külsejével, ezért ellentétes fogalmakat is összekapcsol, mint például a szellem és a test, vagy az ártatlanság és a bujaság.

Bourbon liliom
Bourbon liliom

A francia királyok „fleur-de-lis” Bourbon lilioma is eredetileg erre utal, de a vérvonal fennmaradása végett választott szimbólum egy idő után más jelentéssel is párosult, a francia, sőt az európai arisztokrácia kifinomultságát és tudását is jelképezi.

A magyar királyi jogar

A liliom a címerekben is az egyik leggyakrabban előforduló jelkép, az Árpád-házi, és erdélyi fejedelmek hatalmi jelvényeként is funkcionált, a magyar királyi jogaron pedig központi helyen található.

A fehér liliom az asszíroknál és az egyiptomiaknál is gyakran megjelent díszítő motívumként.

Az ókorban rendszerint a nőiesség, a tiszta szerelem, a szüzesség erénye és termékenység szimbóluma, Diana és Juno kedvenc virága. Római pénzérméken a reményre is utal, illetve a trónörökösök jeleként is használták. A menyasszonyok koszorúit is liliom díszítette, az ártatlanság bizonyítékaként.

A keresztény kultúrában sokáig elutasították, mivel a görögöknél és a rómaiaknál erotikus tartalommal is bírt, majd annyira népszerűvé és sokrétűvé vált az alkalmazása, hogy 1618-tól már pápai rendelet is szabályozta az ábrázolását, a szimbólum egyszerűsítése érdekében.

A liliom az a virág, amit Jézus név szerint említ az Újszövetségben: „Nézzétek a mezők liliomát, hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak”.

Az ikonográfiában Máriához, és rajta keresztül Gábriel arkangyalhoz kapcsolódik a leggyakrabban. Az angyali üdvözlet ábrázolásban sokszor előfordul, hogy Gábriel liliommal a kezében köszönti Máriát, utalva ezzel a szüzességre és kiválasztottságra. A liliom szára Mária elméjét jelképezi, a levelek az alázatát, a fehér szirmok a szüzességét, az illat pedig isteni természetét.

Gábriel kezében az új élet és a megváltás jele, a világ felett ítélkező Krisztus kapcsán a könyörületre utal, Mária kezében méltóságra, istenanyaságra, szüzességre mutat, de gyakran alakul át jogarrá, vagy virágzó kormánypálcává. Szent Antal virága. A piros liliom Krisztus halálát és szenvedéseit jelenti. A liliom és kard az ártatlanságot és a bűnt szimbolizálja.

A háromszirmú liliom a Szentháromságot, az akarat, szeretet, és bölcsesség hármas erejét jelképezi. A Bibliában a liliom még az isteni akaratára való hagyatkozást, vagyis a gondviselést is mutatja.

Kapcsolódó szimbólumok: keresztény szimbólumok, kard, rózsa