Polinézia tetoválásai

Polinéz stílusú tetoválás
 

A polinéziai vagy polinéz kifejezés számos törzset foglal magában, köztük Marquises-szigeteki, szamoai, Niue-i, Cook-szigeteki, hawaii, tahiti és maori. Mindezek a törzsek genetikailag kapcsolódnak az őslakos népekhez Délkelet-Ázsia egyes részein.

Délkelet-Ázsia és Polinézia az óceániai alterületek, amelyek több mint 1000 szigetet alkotnak, amelyek szétszóródtak a közép- és déli Csendes-óceán felett, egy háromszögben, amely Új-Zélandot, a Hawaii-t és a Húsvét-szigetet is magába foglalja.

A polinéz kultúrában nem létezett írás, így a tetoválás fejezte ki a hierarchia, a szexuális érettség vagy a genealógiában és a társadalomban betöltött státusz szerepét.

Az ókori polinéz társadalomban mindenkit tetováltak.

Tongában és Szamoában a tetoválás kifinomult művészetté fejlődött. A tongai harcosok számos geometriai mintával, többnyire ismétlődő háromszög motívumokkal, szalagokkal, valamint a test körvonalát lekövető és kihangsúlyozó fekete területekkel díszítettek.

A tetoválás folyamatát szigorúan előírt, papok által meghatározott rituálék és tabuk határozták meg, a tetoválók hosszan tartó, szigorú képzésben részesültek.

Az ókori szamoai kultúrában a tetoválás rendkívül fontos szerepet játszott a rituálékban és a hadviselésben. A tetováló művész foglalkozása örökletes hivatás volt, nagyon kiváltságos helyzetű pozíciót töltött be a társadalomban. Általában csoportosan tetováltak hat-nyolc főt (nagyobbrészt férfiakat), szertartásos ünnepségen. A szamoai harcos tetoválása a derekán kezdődött, és csak a térd alatt ért véget. A nők is tetováltatták magukat, mintáik általában geometrikus virágok voltak a végtagokon.

A tetoválás után maradó jelek örökre emlékeztetették viselőjüket a kulturális hagyományok iránti elkötelezettségükre. A fájdalom szélsőséges volt, és a fertőzés okozta halálozás kockázata sok ember számára sajnos valós gondot jelentett. Azonban a tetoválástól való félelem kockáztatta, hogy gyávának – pala’ai – titulálják az embert, és aztán a törzs vagy a klán többi tagja kiközösítse, illetve paradox módon megbélyegezze. Azok a férfiak, akik nem tudták elviselni a fájdalmat és abbahagyták a tetoválásukat, hiányosak maradtak, egész életük során a szégyent és szomorúságot képviselve.

A polinéz tetoválás elhelyezése a testen meghatározza a jelentést is. Például:

  • A fej – spiritualitás, bölcsesség, intuíció
  • Felső törzs – nagylelkűség, őszinteség, becsület
  • Alsó törzs – életenergia, bátorság, szaporodás, függetlenség és szexualitás
  • Felső karok és vállak – erő és bátorság (olyan emberekhez kapcsolódnak, mint a harcosok és a főnökök)
  • Alsó karok és kezek – A testnek ez a része a kreativitáshoz, a teremtéshez és a dolgok készítéséhez kapcsolódik.

Polinéziai képek és motívumok

EnataEnata (emberi alakok önállóan) Az emberi alakok férfiakat, nőket és néha isteneket (auta) is képviselnek. A tetoválás egészén valahol belül helyezik el őket, hogy képviseljék az embereket és kapcsolataikat. Ha fejjel lefelé állnak, felhasználhatók lesznek a legyőzött ellenségek jelképezésére.

Enata (sormintaszerűen) A sormintaszerű enata a felhős eget mintázza, valamint a leszármazottakat őrző ősök szimbóluma is egyben.

Egyszerű cápafogak

Cápafogak (egyszerűsített) A cápafog a védelmet, az útmutatást és az erőt, valamint a veszélyt szimbolizálja.

Cápafogak

Cápafogak (összetett) A cápafogakat többféle stilizációban is használják.

Lándzsahegy, lándzsahegyek mintaként Egy másik klasszikus szimbólum, amelyet a harcos természet képviseletére használnak, a lándzsa. A lándzsafejek nagyon szimbolikusak az éles tárgyakhoz képest, és felhasználhatók még bizonyos állatok csípését is szimbolizálni.

ÓceánÓceán Az óceán a polinéz nép második otthona és a megnyugvás helye a halál után. A teknősök csatlakoznak az elhunytakhoz és kalauzolják őket a túlvilágon. Mivel az óceán az élelmiszerek elsődleges forrása is, nem csoda, hogy olyan sok hagyományt és mítoszt érint. Az óceánban élő összes lény többféle jelentéssel is társul, amelyek általában jellemzőik és szokásaik mutációi. Az óceánt és a tengert a hullámok szimbolizálják. Az óceán szimbolikája gyakran olyan gondolatokat is képvisel, mint az élet, a változás és a folytonosság.

Tiki A Tiki szó egyik jelentése az alak, így a tiki az emberi formájú figurák neve, amelyek általában félig isteneket mutatnak, ellentétben az atuával, amik állati mintára, például a gyíkok alakja után alakult ki. A tiki is képviselheti az isteni ősöket, papokat és törzsfőnököket, akik haláluk után félig istenekké váltak. Szimbolizálják a védelmet, a termékenységet, és őrzőként is szolgálnak. Az alakzat stilizálásával újra és újra megvalósult egy egyszerűsített verzió, amelyet elértünk, úgynevezett „ragyogó szem”, ahol a szemek, az orrcimpák és a fülek a kiemelkedő elemek.

Tiki szemekTiki szemek A Tiki figurákat elölnézetben lehet ábrázolni (néha az ellenséggel való szembeszegülés szimbólumaként megnyújtott nyelvvel). Itt látható közelről a tiki egyik legfontosabb eleme, a szem.

Teknős és teknőspáncélTeknősbéka, teknőspáncél (páncélhéj minta) A turtle vagy honu egy másik fontos lény minden polinéziai kultúrában, és számos jelentéssel társult. Az első az a tény, hogy a teknősök szimbolizálják az egészséget, a termékenységet, az élettartamot az életben, a békét, a jólétet és a pihenést.
A hono szó, azaz a marquesán nyelvű teknős más jelentésekkel is rendelkezik, mint például a családok összekapcsolása – vagy összecsapása –, de az egység gondolata is.
A teknős hátán – vagy annak közelében – elhelyezett figura a túlvilágra kalauzolást jelenti.

GyíkGyík A gyíkokat és a gekkókat gyakran nevezik mo’o vagy moko néven, és fontos szerepet játszanak a polinéz mitológiában. Az istenek (atua) és a kisebb szellemek gyakran megjelennek az embereknek gyíkok formájában, és ez megmagyarázhatja, hogy a gyík ábrázolásához használt stilizált elem miért hasonlít ahhoz a szimbólumhoz, amely az embert képviseli. A gyíkok nagyon erős lények, akik jó szerencsét hoznak, kommunikálnak az emberek és az istenek között és hozzáférnek a láthatatlan/más világhoz. Másrészről viszont halálos és rossz jeleket is hozhatnak azoknak, akik tiszteletlenek.

RájaRája
A rája tetoválás számos variációban és stílusban megjelenik, szimbolikus jelentéssel bír. A rája képes elrejtőzni a víz alatti homokban, megbújva a cápák elől. A legtöbb cápa a vízben tett mozgás alapján érzékeli a zsákmányt, de a rája elbújik, tehát a mintája a védelem szimbóluma. Más minták alkalmazásával jelenthet alkalmazkodást, kecsességet, békességet, veszélyt, gyorsaságot és lopakodást is.