A szív

„Életünk az első szívdobbanással kezdődik, és az utolsóval ér véget.”

Rengeteg szólás-mondás kapcsolódik a szívhez, és életünk nagyobb eseményeinél gyakran használjuk is. Fájhat, meghasadhat, meglágyulhat, lehet tiszta vagy kemény…

Szív tetoválások

Sok kultúra felismerte, hogy a szív a szeretet, a szerelem, az öröm és az egészség szimbóluma:

Egyiptomban a Halottak könyvében olvashatunk a szív megmérettetéséről. Anubisz, az alvilág és a holtak oltalmazója, később a holttestek bebalzsamozóinak istene is, vezette a halottakat az alvilágba. Mérlegének egyik serpenyőjébe Maat, az igazság istennőjének strucctolla került, amely az igazságot jelképezte, a másikba az elhunyt szíve, amely életének tetteit szimbolizálta. Ha a szív és a toll egyensúlyban voltak, az elhunyt átment a próbán. Akiknek a szíve azonban lehúzta a mérleg serpenyőjét, tisztátalannak minősültek, és borzasztó sors várt rájuk.

A görög mitológiában Erósz a szerelem istene és a halál utáni élet szimbóluma is volt. Rómában ugyanezt az istent Amor vagy Cupido néven tisztelték. Erószt az egyik legősibb istennek tartották, ugyanis magának Khaosznak, az ősi sötétségnek a gyermeke. Ő lobbantotta lángra Uranoszt és Gaiát is, és így egyesült a föld és az ég. Erószt, bár az egyik legidősebb isten, mindig fiatalnak ábrázolták, akinek aranyszárnyai voltak. A pajkos ifjú hátán tegez feszült, amelyben azok a nyilak vannak, amelyekkel bárki szívét eltalálva kiolthatatlan szerelmet ébresztett az illetőben. Akár isten, akár ember volt is az, nem tudott a vágy ellen tenni.

Arisztotelész számára a szív a középpont, minden érzéki benyomás ide érkezik; Platón a halandó lelket a szívnek, a halhatatlant az értelemnek tulajdonította.

A Biblia szerint a szív a lelki élet és a szentlélek lakhelye, a keresztény szemlélet szerint egyenesen a Megváltó jelképe. A tüskékbe burkolt, lángokkal körülvett szív „Jézus szíve” vagy „Krisztus Szent Szíve” a katolikus istentisztelet középpontjában áll, mint az Úr szeretetének szimbóluma.

Az Európában használt szív képi ábrázolásánál a vörös színt használják, utalva ezzel a vér színére, és a szenvedélyre, feketét a szomorúság jelzésére.

A szív tetoválásként rendkívül sokoldalú szimbólum. Lehet pár milliméteres vagy óriási, fekete vagy színes, a világon mindenhol értik és értelmezik a szív szimbólumát. Használhatjuk önmagában, de egyéb más szimbólumokkal is gyönyörűen összefér, bár erőteljes hatása miatt általában uralkodik a körülötte lévőkön.

Társ/pár tetoválásként is kitünő választás, mivel két „fele” van, amit formailag ki is használhatunk.

Az oldschool tetoválások gyakori motívuma a szív. Amikor lángok veszik körbe, akkor az örök szerelmet, ha tőrrel átszúrva ábrázolják, akkor a bosszúállást szimbolizálja.

Kapcsolódó szimbólumok: nyíl, tüske, láng, rózsa, Jézus, Puttó, tőr, gyémánt, kulcs, kereszt