3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679... A Pi egy matematikában és fizikában használt valós szám. Mi több, irracionális, sőt azon belül transzcendens szám. (Aki ezt nagyobb mélységben szeretné körbejárni, az bátran fusson neki:) Pi generátor: http://matek.com/szamok/pi-szam Jele a görög π betű, amit William Jones használt először 1707-ben, de Leonhard Euler által lett közismert 1737-ben. Másképp Ludolph-féle számnak...
Kolovrat (férfi) és Kolyadniki (női): ősi szláv eredetű nap szimbólum. Európa sok országában gyakoriak, de a nagyon hasonló szvasztika jel megtalálható Indiában, a buddhista vallás régióiban, Kínában, Egyiptomban és az északi népeknél. Az északi viking kultúrában a szerszámok díszítője, a szlávoknál a hímzésekben, bútorok motívumaiban, de a templomok freskóiban...
Az elnevezés latin eredetű: a tri (három) és a quertus (sarkos) szavakból származik. Eredetileg háromszöget jelentett, ma azonban csak arra a formára vonatkozik, amelyek alapját három, egymáshoz képest 120°-os szögben elhelyezett kettős kör (vesica piscis) képezi. A triquetra nagyon régi szimbólum, hozzá hasonló jelet, a triskelét az ókori görög világban,...

Az unalome

Az unalome - vagy unaalome – pontos jelentése vitatott, hiteles forrásból származó magyarázatot ugyanis nagyon nehéz találni erről a szimbólumról. Széles körben az az elfogadott vélemény, hogy az unalomék spirituális jelek, amelyek a Theravada buddihizmushoz kapcsolódnak – ez a buddhizmus olyan ága, amelyben a páli kánon tanításait használják, vagyis a...

A lópatkó

A lovat régen a bajtól megóvó, varázserejű állatnak tartották, és ha a szükség úgy hozta, lovat áldoztak az égieknek a szerencsétlenség elkerülése végett. Házak homlokzatára, ajtófélfára, kapuhoz, bejárathoz lókoponyát, lófejet szegeztek. Ezeket áldozatokat helyettesítette később a lópatkó. (Ha a patkó ló lábát megóvja a sérülésektől, akkor az embernek is...
A négylevelű lóhere a trifolium repens, vagyis fehér here viszonylag ritka, négylevelű változata. Körülbelül 10.000 háromlevelű példányra jut egy négylevelű növény. Még ritkábban akár négynél is több levele lehet. (Az eddig talált legtöbb levél 21 volt, a Guinness Rekordok Könyve szerint.) Kialakulásának okai tudományosan nem bizonyítottak, lehet környezeti mutáció, vagy...

A mandala

Eredetileg a buddhista és a hindu meditációs gyakorlatok geometrikus ábráinak neve, de egymástól függetlenül a világ számos pontján, sok ősi kultúrában is kialakultak, pl. az amerikai indiánoknál vagy az ausztrál őslakosok körében. Fő formája a kör és a négyzet. Kozmikus szimbólum: a kör a természet teljességét, az örök körforgást és...

A pentagram

A pentagrammával nap mint nap találkozunk, pólókon, ékszereken, rock zenekarok logoin, tetoválásoknál, valahol a rituálék, a szimbólumok és a divat világában. Hatalmi jelkép, sátánista eszköz, betiltott jel és ki tudja még mi más ugrik be a formáról. Érdemes pontosan tisztában lenni a pentagram jelentésével, múltjával és jelenével, mivel az...
Vajon létezik széles e földön olyan ember, akinek még sosem jutott eszébe a halál, vagy az öngyilkosság, aki nem volt búskomor, lehangolt, depressziós? Ha létezik ilyen emberszerű lény, az vagy a világ legoptimistább, legszerencsésebb embere, vagy robot. Nem áll szándékomban mély depressziós cikket írni, csak szeretnék rávilágítani arra, hogy igenis...

A végtelen jele

A végtelen jel ősi szimbólum, az évszázadok során különböző kultúrákban más és más fogalmakat vagy ötleteket képviselt. Indiában és Tibetben a tökéletességet, illetve a férfi és nő közötti egyensúlyt jelentette. A keltáknál jellegzetes ornamentikus „csomó” mintában is megmutatkozik, kiindulási vagy befejező pont nélkül, de megfigyelhető katolikus ábrázolásokon is, (pl. Szent...

Építészet a tetoválásban

Az építészet is inspirálhat tetoválást, hiszen egy jól megtervezett épület önmagában is műalkotásnak számít, amely nem csak egy kor gondolkodását jellemzi, hanem a művészetét...
Isten hatalmas

G>^V

Tojás tetoválások

A tojás