A macska

A macska maga a harmónia, az elegancia és a kecsesség.

Csodálatos nyugalma (élete egyharmadát alvással tölti) merőben ellentétesnek tűnhet ragadozó aktivitásával. Rendkívül ügyes és irgalmatlan vadász. Kiváló érzékszervekkel rendelkezik, termetéhez viszonyítva az emlősök közül neki van a legnagyobb szeme, tökéletesen lát a sötétben is, igazi éjszakai vad. Legjellemzőbb tulajdonsága a függetlensége, hiszen a macska kedveli az embert és értékeli a vele töltött időt, ám megvannak a saját, kifürkészhetetlen útjai.

Szabadságot, kíváncsiságot, leleményességet, kiszámíthatatlanságot, megszelídíthetetlenséget képvisel.

Macska

A misztérium és mágia állata is, aki kapcsolatban áll a transzcendens erőkkel. Szinte minden mitológiájában szerepet kap. A macskák emelkedett szellemek, akik kötődnek az istenekhez, vagy ők maguk az istenek. Néphiedelmek szerint hatodik érzékkel és kilenc élettel rendelkeznek.

A középkori babonák szerint a macska a sötét erők szövetségese. 1484-ben VIII. Ince pápa „az ördöggel szövetkező, pogány állatoknak” nevezte a macskákat, elindítva ezzel több száz éves, fájdalmas üldöztetésüket. A gonosz megtestesüléseként, boszorkányok társaként kegyetlen módon, válogatott eszközökkel irtották, évszázadokon keresztül. A fekete macska balszerencsét hozó babonája még napjainkban is él.

Kutatások szerint az ember és a macska barátsága nagyjából 10.000 évvel ezelőtt kezdődött, az első macskaábrázolás egy háziasított macskáról Egyiptomban készült, kb. 4000 éve.

A macskáknak hatalmas kultusza volt a Nílus birodalmában. Ré, a Napisten éjszakánként macska alakjában harcolt a sötétség kígyója ellen, Basztet termékenységi istennőt pedig eleinte oroszlán, később macska formájában ábrázolták. A macskaistennő tiszteletére emelt templomokban több ezer macska élt, teljes jólétükről macska-papok gondoskodtak.

Az emberek fából, agyagból vagy fémből készült macska-amulettet hordtak maguknál, az otthonaikban élő macskákat olyan nagy becsben tartották, hogy ékszerekkel ékesítették őket, a gazdáik tányérjából ehettek. Ha esetleg kigyulladt ház, a szent állatot előbb mentették ki a háziak, mint a saját gyermekeiket. Amikor pedig a család állata elpusztult, gyászidőszakot tartottak, s a bebalzsamozott macskatetemet Basztet templomába vitték eltemetni. Túlvilági jólétükről egérmúmiákkal, játékokkal gondoskodtak. Ha valaki véletlenül vagy szánt szándékkal megölt egy macskát, halállal bűnhődött.

A görög istenek közül Artemisz (akinek római megfelelője Diána) és Hekaté kötődik a macskához.

A kelták összekapcsolták a macskákat Brigid istennőjükkel. Az állat Cat Sidhe, illetve Cait Sith néven időnként emberi alakot öltve, lélekrablóként is feltűnt a mitológiájukban. A druida papok „macskamágiát” használtak, hogy képesek legyenek átlépni a szellemi és a fizikai valóság között. Hagyományuk szerint a macska az oroszlán tüsszentéséből született.

Egyes indián törzsek – például az oglalák – féltek a macskáktól, mert úgy gondolták, hogy az állat képes arra hogy megátkozza őket.

Peruban Aiapaecet, a főistent ábrázolták hosszú macskafogakkal és bajusszal, öregemberként ő volt a vadászat és a termékenység istene.

Indiában Shashtit, a házasság és a születés istennőjét gyakran ábrázolják macskán lovagolva.

A buddhizmus szerint a macskalét a jók privilégiuma, a Paradicsomba való belépés előszobája. Viszont a mai napig él az a közhiedelem, hogy a macska éjjel elszívja az alvók energiáját.

Kínában áldozatokat mutattak be a macskák tiszteletére, ártó szellemek és démonok legyőzőjének tartották.

Japánban szerencsehozóként tekintettek rá, a napjainkban is népszerű Maneki-Neko, vagyis az integető macska szobrocska szerencsét és üzleti sikert hoz.

A tengerészek meggyőződése szerint is szerencsét jelentenek, minden hajón tartottak macskát (elsősorban persze a rágcsálók semlegesítése miatt) sőt, hajótörésnél elsőként a macskát mentették.

A tengerész szlengben is visszatér, a „cicamancs” gyenge szellőt jelent, a „kilencfarkú macska” pedig a büntető korbácsot.

Kulcsszavak: függetlenség, szabadság, leleményesség, szerencse, pogányság, kiszámíthatatlanság
Kapcsolódó szimbólumok: boszorkány, kormány, horgony, Ré szeme, hold