A sólyom

Szinte minden nép tiszteli, isteníti. Nem alaptalanul tett szert ekkora elismertségre, fizikai adottságai, ügyessége, hatékonysága nem mindennapi. Repülése során 65 km/óra körüli sebességgel cirkál a levegőben, amikor azonban zsákmányt pillant meg, irányított zuhanórepülése közben képes elérni a 322 km/h-t, és ezzel a Föld leggyorsabb állata. Ragadozó madár, éles szeme, elképesztő képessége van a zsákmány megszerzésére. Nagy stratéga.

Sólyom tetoválások

A sólyom tetoválás kifejezi vágyainkat, hogy terveket készítsünk céljaink elérésének érdekében, fókuszáljunk a lényeges, fontos dolgokra, céltudatosan törekedjünk, hogy vágyaink megvalósuljanak.

Napmadár: energikus és szenvedélyes, de ugyanakkor tudatos is, céljának eléréséhez felhasználja adottságait, de türelemmel, kitartással. Ritkán téved, pontos, precíz.

Sólyom

Magyar eredetmonda: a Turul az első nemzeti jelképünk, az első magyar uralkodóház, az Árpád-ház szimbóluma. A Képes Krónika leírása szerint: „az Úr megtestesülésének 677. esztendejében, Attilának, a magyarok királyának a halálát követő 104. évben, III. Konstantin császár és Zakariás pápa idején, amint az meg van írva a rómaiak krónikájában, a magyarok másodszor is kijöttek Szkítiából az alábbi módon. Ügyek fia Előd Eunodbilia lánytól Szkítiában fiút nemzett, akit Álmosnak neveztek ama esemény miatt, mert anyjának, (Emese), amikor az várandós volt, álmában egy madár, mintegy sólyom formájú, hozzá jővén feltárta, hogy méhéből folyam indul, és nem az ő földjén fog sokasodni. Ez pedig azért volt, mert az ő ágyékából dicsőséges királyok származtak. És mivel a sompnium a mi nyelvünkön álom, és az ő eredete álomtól jövendöltetett, ennélfogva Álmosnak nevezték el…”

Vagy a korábbi (Anonymus) Gesta Hungarorumában: „Az Úr megtestesülésének 819. esztendejében Ügyek, amint azt fent mondtuk, hosszú idő után Magóg király nemzetségéből volt Szkítia legnemesebb vezére, aki feleségül vette Dentümogyerben Eunedubelianus vezér lányát, Emese nevezetűt. Tőle született Álmos nevű fia. Őt egy isteni közbeavatkozás révén nevezték el Álmosnak, mivel várandós anyjának álmában egy sólyomforma isteni látomás jelent meg, aki mintegy hozzáérkezvén megtermékenyítette, és feltárta előtte, hogy méhéből folyam indul, és ágyékából dicsőséges királyok származnak, de nem saját földjén fognak sokasodni. Minthogy a sompniumot magyarul álomnak mondják, és az ő eredete álomtól jövendöltetett, ezért hívták Álmosnak. Avagy azért hívták Álmosnak, azaz szentnek, mert leszármazottai közül szent királyok és hercegek születnek.”

Egyiptomban Ré ókori Napisten (főisten) jele. Ré később több istennel is összeolvadt (Hórusz, Ámon, Atum). A teremtésmítoszok a király (Fáraó) isteni atyjának tartották, aki uralja az eget, a földet és az alvilágot is. A mondák szerint a fáraó halála után sólyom alakot ölt, és úgy száll fel az égbe. A sólyom segíti, védi, de egyben félelmet is kelt ellenségeivel szemben.

A skandináv mitológiában Loki isten sólyommá változva lopja vissza az ifjúság aranyalmáit.

Ázsiában (Kínában, Mongóliában) tisztelik a sólymot, misztikus gyorsasága, éleslátása, türelme, pontossága és önuralma miatt kiváltságos madárnak számított (már Kr.e. 2000-ből maradtak leletek, hogy létezett a sólymászat).

A sólyom szimbolizálja a szellemet, a szabadságot és a törekvést, jelképezi a sikert és a győzelmet.

Kapcsolódó szimbólumok: Nap, szem, turul, alma