A mindent látó szem

Mindent látó szem tetoválások

Mindent látó szem – az előrelátás vagy gondviselés szeme, illetve Isten szeme (all-seeing eye, eye of providence, Gottesauge). A szimbólumban középen egy szem látható, melyet sugarak vagy glória vesz körül, rendszerint háromszög formába keretezve.

Sok nép, illetve vallás használja jelképként.

Egyik legkorábbi ábrázolása az óegyiptomi Hóruszhoz kapcsolódik. Hórusz (Ozirisz és Ízisz fia) az ég hatalmas ura, a magasban szárnyaló sólyom megtestesítője. Hórusz szeme a hold és a nap, szárnyai átölelik az egész földet.

Hórusz és Buddha szeme
Hórusz és Buddha szeme

A buddhizmusban, a Mahaparinibbana szuttában Buddhát, mint a Világ Szemét jelenítik meg.

A kereszténységben Isten jelképe, ahogy őrködik az emberiség felett. A középkortól a reneszánszig Európában a Mindent látó szem a keresztény Szentháromság általánosan elfogadott jelképe volt.

A muszlim és zsidó kultúrában szintén megjelenik a szem, egy szimmetrikus tenyéren. A muzulmánoknál a hamza Fatima kezeként vagy szemeként, a zsidóknál Miriam kezeként is ismert. Inkább talizmánként használták, a szemmel verés, és rontás ellen.

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata
Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata legtetejét díszíti (franciául: Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) a francia forradalom egyik alapvető dokumentuma, mely az emberek egyéni és közösségi jogait határozza meg.

1782-ben a mindent látó szem az Amerikai Egyesült Államok nagypecsétjének részévé vált. Állítólag először 1776-ban egy bizottsági ülésen került szóba a használata. A Szem egy tizenhárom lépcsős piramis fölött látható. A tizenhármas szám itt az eredeti tizenhárom amerikai gyarmatot jelképezi, a befejezetlenség pedig az ország további bővítését.

A bécsi Karlskirche oltára és egy Prágában található Szűz Mária-szobor
A bécsi Karlskirche oltára és egy Prágában található Szűz Mária-szobor

A Nemzet Aranya című filmben a szabadkőművesség jelenlétét bizonyítják az államok megalapításában a nagypecséten látható szemmel, bár ennek ellentmond, hogy az első szabadkőműves Mindent látó szem-ábrázolás csak 1797-ben jelent meg, jóval a nagypecsét után.

Az összeesküvés-hívők gyakran Illuminatinak is nevezik. Adam Weishaupt német filozófus, egyházjogi professzor alapította meg 1776. május 1-jén az Illuminátusok titkos társaságát. Az illuminati latinul felvilágosodottat, megvilágosodottat jelent.

Mindent látó szem az 1 dolláros bankjegyen
Mindent látó szem az 1 dolláros bankjegyen
Az egydolláros hátoldalán is látható, de több fontos épület homlokzatát is díszíti. Az észt koronán és az ukrán hrivnyán is megtalálható.

Kapcsolódó szimbólumok: Isten, Szentháromság, Hamsa kéz, Miriam keze, Fatima szeme, glória, felhő, Buddha, Hórusz, nap, hold, szem, fény
Kulcsszavak: ragyogás, gondviselés, szeretet, őrzés, vigyázás, igazság