Az oroszlán

Az oroszlán csillagjegyként július 23-tól augusztus 23-ig tart. A beérett termés időszaka, a teljesség, a csúcspont a természetben. Ahogy az oroszlán uralkodik az állatok felett, úgy az oroszlán jegyben születettek is szeretnek uralkodni mások felett. E jegy szülöttei alapvetően optimisták, erős karakterek, jókedélyű, sikeres, nyílt, őszinte, racionális jellemek. Szeretnek akár kapcsolatban, akár társaságban a középpontban szerepelni. Erős egyéniségek, bátrak, de a sértődékenység sem áll távol tőlük. Ha megbántva érzi magát, vagy nem kap elég figyelmet, esetleg nem ismerik el munkáját, hajlamos támadni, de azt is mindig szemtől-szembe, egyértelműen és korrekten teszi. Nem haragtartó, a jelenben él, hamar túlteszi magát a problémákon.

Oroszlán - az állatok királya
Oroszlán – az állatok király

Uralkodó bolygója a Nap, a négy elem közül a tűzhöz kapcsolódik. Az oroszlán jegyében áll a Nap a legmagasabban, így gyakran ábrázolják a Napistent oroszlán hátán, vagy ahogy az oroszlán napszekeret húz. Csillagképében a legfényesebb csillaga a Regulus, vagy Cor Leonis, azaz az „Oroszlán szíve”. A hagyomány szerint ez a csillag jelezte Jézus születését.

Oroszlánok

Az állatok királya. Nem véletlenül kapta ezt a megtisztelő elnevezést, megjelenése, mozgása, temperamentuma, ereje fejedelmi.

Srí Lanka-i bélyeg
Srí Lanka-i bélyeg
Napállat, ősi totemlény, akit a művészet minden területén megjelenítettek. Már a kőkori barlangrajzokon is megfestették, a Bibliában 130-szor fordul elő, címerállatként rengetegszer, illetve több ország szimbólumává vált (Nagy-Britannia, Srí-Lanka). Afrikai, európai és eurázsiai népek mitológiájában, irodalmában, vallási művészetében, az építészetben, szobrászatban, festészetben szinte mindenhol megjelenik.

Szimbólumként elsősorban a Napot, az égi és földi tüzet, a ragyogást, a spiritualitást jelképezi. Ezeken felül a belső tulajdonságait vetítik ki, a hatalmat, a pompát, az igazságot, nagylelkűséget, éberséget, gazdagságot.

Az oroszlánt Krisztus szimbólumaként is megtaláljuk, „ahogy az oroszlán eltünteti nyomait a vadászok elől, úgy az Isten is elrejti igéjét az emberekben az ördög elől.” Márk evangélista szimbóluma is, és mivel Márk ereklyéit Velencében őrzik, a város védőszentje is egyben, csakúgy mint Júdeáé. A keresztény kultúrkörben többek között Szt. Pál, Szt. Jeromos, Márk evangélista, Egyiptomi Szt. Mária attribútuma is.

Egyiptomi oroszlán
Egyiptomi oroszlán
Az ókori Egyiptomban több isten is kapcsolódik az oroszlánhoz. Úgy tartották, hogy az oroszlán irányítja a Nílus áradását, Tefnut a harmat az eső és Szekmet a járványok, betegségek istennőjének szimbóluma, továbbá Vulcanus szent állatának tartották. Mitológiájuk szerint oroszlán őrzi a Nap és a Hold közötti alagút bejáratát. Az ókori egyiptomi templomokat és palotákat gyakran oroszlánszobrok védték, pl.: a gizai nagy szfinx, ahol a védelmet, az éberséget és az erőt jelképezték.

A gízai nagy szfinx a Föld egyik legnagyobb és egyben az egyik legrégebbi szobra
A gízai nagy szfinx a Föld egyik legnagyobb és egyben az egyik legrégebbi szobra

Indiában nemzeti jelkép és címerállat, Agni tűzisten szent állata.

Kínában az épületek bejáratát a sárkányokon kívül oroszlánok védelmezték.

A buddhizmusban a Dharma, azaz az egyetemes törvény védelmezője.

A görög mitológiában a Nagy Istenanyát (Zeusz anyja), aki a természet és a termékenység istennője is egyben, oroszlánokkal körülvéve ábrázolták. Hekaté, a sötétség és varázslat istennőjének, továbbá Apollón, Artemisz, Dionüszosz, Heraklész attribútuma.

Afrikában számos törzs totemállata, neve tabunak, kiejthetetlennek számít, megszólítása inkább, Úr, Testvér, Fivér stb.

Esztergomi oroszlán
Esztergomi oroszlán
Magyarországon az oroszlán címerállat, I. Imre és II. Endre címerében is szerepelt. A Képes Krónikában Atilla egyik vezére is oroszlános pajzsot visel. Szent István palástját is oroszlán díszíti, csakúgy, mint az uralkodói jogar kristálygömbjét.

Gyönyörű ábrázolást láthatunk az esztergomi várkápolnában, amit még III. Béla építtetett az 1100-as évek végén. Itt 14 (7 pár) oroszlán és az életfa szorosan köthető a népvándorlás-kori ábrázoláshoz.

Kapcsolódó szimbólumok: Nap, bika, Krisztus, csillag, Szfinx, életfa, korona, szív, tűz, Márk evangélista
Kulcsszavak: uralkodás, pompa, ragyogás, fény, család, védelem, természet, termékenység, bátorság