A farkas

Az egység és az egyén kettősségének megtestesítője. A farkas egyszerre tagja az egésznek (nemzetségnek, csapatnak, családnak), de önálló individuumként is teljes jogú, döntéshozó tagja a falkának.

Farkas

A farkas a hűség és a védelem szimbóluma, nem csak személyekkel, hanem elvekkel, hittel kapcsolatban is. A farkas hagyományőrző, a hagyományok, a megszokás tartja fent a társadalmi rendet is. Az megszerzett tudást továbbadja, nagyszerű tanító, bölcs és türelmes a gyengébbekkel szemben. Kommunikációja kiváló, ereje csapatban meghatványozódik, intelligenciája, gyors döntésképessége felülmúlhatatlan.

Amikor valaki farkast választ tetoválásként, figyelembe kell vennie és tiszteletben kell tartania ennek a csodálatos állatnak a tulajdonságait.

A világ különböző területein más és más monda kapcsolódik hozzá:

Északi/közép-amerikai indián kultúrában:
Az amerikai indiánok hitvilága szerint a farkas az anyatermészet egyik utolsó védelmezője.

A két farkas (tanmese)
Az öreg indián két farkasról mesélt unokájának, melyek minden emberben harcolnak.
Így szólt: Fiam, a harcot két farkas vívja, mely mindegyikünkben benne lakozik. Az egyik a gonosz, a másik a jó.
Az unoka pár percig eltűnődött nagyapja szavain, majd megkérdezte: Melyik farkas nyer?
Az öreg indián ezt válaszolta: Az, amelyiket táplálod.

A dél-amerikai indiánoknál: a prérifarkas adja az embereknek a tüzet (életet).
A római mitológiában: A farkas Mars szent állata volt. Róma alapítói Romulus és Remus, akiket egy nőstényfarkas mentett meg.
Ókori Kína: inkább negatív szimbólum: a mértéktelenség, a mértéktelen vágy jelképe.
Alkímia: antimon, azaz szürke farkas.

Ázsia népeinél és Japánban, a türköknél: igen tisztelt állat, a gyerekek védelmezője, illetve a jó szülést biztosítja.
Dzsingisz kán „…őse egy szürke farkas volt, akit a mennyben alkottak, és a sors választotta ki” – e szavakkal kezdődik a mongolok titkos története. A világtörténelem egyik legnagyobb hódítója, Dzsingisz egyesítette a mongol törzseket és megalapította a Mongol Birodalmat. Ez volt a világtörténelem legnagyobb összefüggő területű birodalma!

Skandináviában több farkasistenség is létezik: Fenrir/Fenris/fen-hrís-úlfur, aki Loki és Angrboda egyik gyermeke. Egyre nagyobbá és félelmetesebbé válik, míg a varázslatos Gleipnirrel tudják csak megbéklyózni. Odinnak van két mitikus farkasa is: Geri és Freki.

A finnek Kalevalájában a farkas és a medve találják fel a vasat.

Kapcsolódó szimbólumok: hold, holló