A ló

A ló a test és a szellem, a belső és külső erő egységének szimbóluma. A szenvedélyé és a szabadságé, az állóképességé, a nemességé. Erős motivációja az életszeretetnek, hajtóereje a boldogságnak.

Vizsgálhatjuk nőnemű, anyai archetípusként is, ez szimbolizálhatja az impulzivitást, a vágy erejét, az embert ösztönző élmény keresését. De ugyanúgy összefügg a férfiassággal, a férfi energiával, a hatalommal és a szexualitással is.

Lovak

Carl Jung pszichológus szerint, a lovak az emberek által elsajátított természeti erőket szimbolizálják. A Freud-i álomelemzés szempontjából a szex szimbólumai, az álom forgatókönyvétől függően, a ló virágzó szexuális energiát képviselhet.

Jelentése változik az által, hogy az állat szabadon élő, mozgó, vagy szelídített, tehát valamilyen módon korlátozott. A szabad állat az életet „könnyű akadályként” veszi, viselője független, sorsának kovácsa. Kaland, hatalom és barátság jár a nyomában.

A lovat gyakran használják napszimbólumként, a Bibliában pedig az intelligenciát képviseli.

Kötődik a Naphoz, a Holdhoz, a földhöz és a vízhez, ezenkívül a levegővel és a széllel is kapcsolatos, illetve közvetítő szerepet tölt be a menny és a föld között; a kentaurok a szélistenek. Sokszor szent állat, tabu (pl. húsát tilos fogyasztani), és szinte minden kultúra őrzi a ló imádatának valamilyen elemét.

A háború számos aspektusával erősen összefüggő állat, különösen a görög hagyományban.

A kelta hagyományok szerint transzcendens világokba segíti át a lovasát.

Egy személy számos jellemzőjét is mutathatja, mint például a termékenység, a hűség, az érzékenység, az erő, az önzés, a harag, a makacsság, a butaság és a hiúság.

A ló a magyar mitológiában is kiemelkedő szerepet játszik. Mondáinkból, népmeséinkből kitűnik, milyen varázslatos erővel ruházták fel ezt a csodálatos állatot. A paripa eredetileg a táltos ló neve volt. A magyar népmesékben a fehér ló teje adja a mesebeli erőt a főhősnek, és a gyógyulni vágyóknak. A fehér táltos tanítja, vezeti, segíti a mondák hőseit. Segítségével legyőzhetők a negatív hatások.

A színek jelentése:
fehér: élet, ártatlanság, tisztaság, isteniség
fekete: halál, éhínség, mágia, titkos energia
vörös: háború
szürke: ördög

Kapcsolódó szimbólumok: Nap, Hold, szellem, unikornis, lópatkó
Kulcsszavak: szabadság, szenvedély, állóképesség, nemesség, életszeretet, hajtóerő, hatalom, kaland