A gyöngyvirág

Györgyvirág, convallaria majalis, szentgyörgyvirág, Mária virága, Éva könnye, völgyi liliom, májusi liliom, tündér létra… Fehér virágú, bódító illatú dísz- és gyógynövény, bogyója mérgező. Már a 16. századi kertészeti, gyógy- és füveskönyvek is említik.

A gyöngyvirág népi elnevezéseihez mind-mind mondák, legendák kapcsolódnak, leginkább a keresztény kultúrához köthetők.
Szent György napja körül virágzik, innen ered a györgy-, vagy szentgyörgyvirág elnevezés, ezért Szent György és az apostolok attribútuma.

A keresztény kultúrában Krisztus szimbóluma (Máté 13,44), a Jézus születése és Mária a kisdeddel képeken gyakran látható. Az utolsó ítélet téműjú festményeken az üdvözültek oldalára helyezik, ebben az esetben az üdvözülést, a szabadulást és a reményt szimbolizálja.

Erdélyben inkább Máriához kapcsolódik a tisztelete, a hagyomány szerint a Golgotáról hazatérő Mária könnyeiből született a növény, így a szeplőtlenség, a jóság és szelídség jelképe. Más monda szerint a gyöngyvirág Éva könnyéből fakadt, amikor kiűzték a Paradicsomból.

Van aki formáját kehely alakúnak látja, így a termékenység szimbóluma, (Mária virága – Jézus születése), mások inkább galamb formára asszociálnak, ezért a Szentlélek jelképe is.

A ‘tündérlétra’, vagy ‘létra a mennybe’ elnevezések a száron lévő virágok lépcsős elnevezésére utalnak.

Áprilisban-májusban virágzik, a tavasz hirnöke, népszerű vallási ünnepeken, esküvőkön, a boldogságot, az erényt, szerelemet is szimbolizálja.

Kulcsszavak: szeretet, üdvözülés, remény, szelídség, jóság, szabadság, szerelem
Kapcsolódó szimbólumok: Jézus, Szűz Mária, Szent György, Éden, könnycsepp, létra, kehely, liliom