A medve

A medve (arktosz, ursus, brun, beron, bar, blahu) a totemállatok között is az egyik legősibb. Az indiánok szerint a medve (a farkas mellett) az ősi természet utolsó szószólója. Minden olyan területen, ahol a medve él, az ott élő népek kultúrájának, legendáinak, mítoszainak központi figurájává vált.

Medve és maci tetoválások

A medve természete nyílt, nincs benne semmi hamisság. Értelmes, okos. Alapvetően nem gyors állat, de ha arra kerül a sor, nincs menekvés. Bátor, nem retten meg semmitől, és ha provokálják vagy kölykeit fenyegetik, felülmúlhatatlan erővel és pontossággal támad. A medve az erdők ura, a hiedelmek szerint hatalmában áll a sebek gyógyítása. Sajnos emiatt a medve zsírja, mancsa, különböző részei a keleti gyógyászatban keresett árucikké váltak.

Szibériában (az obi-ugoroknál) a mondák szerint az emberek félig medve ősöktől származnak. Ez több indián törzs mondáiban is visszatérő motívum. Ezeken a területeken a medvét ősszülőként tisztelték, a mai napig él a medvekultusz.

Kínában az erő és a férfiasság szimbóluma. A germán népeknél a hatalom jelképe. A görög és római mitológia fontos szereplője, Diánát (Artemiszt), a hold és a vadászat istennőjét gyakran ábrázolták medvével. Ő uralta az erdőket és a vadállatokat.

A finnek legfőbb istene Ukko, az ég istene volt. Úgy tartották, ő a medvék atya. Japánban az Ainu-k népcsoportnál a medve a mindenek felett álló főisten. A kelta Artio medve istennő a termékenység és védelem és a hold szimbóluma volt.

A csillagászatban a Nagy Medve (Ursa Major) egy csillagkép, melynek hét legfényesebb csillaga alkotja a Göncölszekeret. Az irokéz indiánok Medvevadászat-nak nevezik ezt a csillagképet (három csillag a vadász, a másik négy a medve). A történészek szerint a legkorábban elnevezett csillagkép, a föld népeinek nagy része hasonló formában ismeri, a hozzá kapcsolódó legenda megközelítően 30.000 éves.

Az alkímiában a medve az ősanyagot jelképezi. A pszichológiában (Jung szerint) a tudatalatti (fölérendelt személyiség) negatív/veszélyes vonásait testesíti meg.

A címertanban (heraldika) gyakran előforduló motívum, a svájci főváros Bern (jelentése medve), illetve a német főváros Berlin (jelentése mackó) címerében is látható. Kalifornia állam zászlójában is központi elem, illetve Oroszország nemzeti jelképe. Az ókori világbirodalmak közül Perzsia állatjelképe volt.

Aki tetoválásként medvét választ, az keresi a tudatalatti erőt, álmodozó típus, önvizsgálatra fogékony, kreatív, önálló személyiség. Szeretteit megvédi, gyors reakcióra képes.

Kulcsszavak: erő, gyógyítás, hatalom, tudatalatti erő, ősanyag, természet, álom, anyaság
Kapcsolódó szimbólumok: Hold, farkas, erdő